Institutt for Degenerert Kunst
An Anecdote Through A Bottle
at Landings /3


September 5 - October 4, 2009

View press release here